Sněmovní tisk 738
Novela z. o majetkovém vyrovnání s církvemi

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 738/0 dne 11. 3. 2016.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 16. 3. 2016. Vláda 12. 4. 2016 nezaujala stanovisko.

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Církev, Daně - daň z příjmu, Majetek České republiky, Pozemkový fond, Restituce

Deskriptory EUROVOCu: církev, daň, finanční zrovnoprávnění, odškodnění, převod vlastnictví, veřejný majetek, vztah mezi církví a státem

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)