Sněmovní tisk 713
N. z. o zákazu halál porážek

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Olga Havlová, Marek Černoch, Karel Fiedler, Martin Lank, Jana Hnyková, David Kádner, Augustin Karel Andrle Sylor, Jiří Štětina) předložila sněmovně návrh zákona 4. 2. 2016.
Zástupce navrhovatele: Havlová O. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 713/0 dne 4. 2. 2016.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 5. 2. 2016.
    Návrh zákona 11. 2. 2016 vzat zpět.Hesla věcného rejstříku: Církev, Potravinářství, Živočichové

Deskriptory EUROVOCu: hygiena výživy, islám, kontaminace potravin, muslim, náboženství, otrava zkaženými potravinami, porážka zvířat

Navržené změny předpisů (1):

CitaceZměnaPředpisOd
246/1992novelizujeZákon České národní rady na ochranu zvířat proti týrání713/0


ISP (příhlásit)