Sněmovní tisk 677
N. z. o zbraních

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 18. 12. 2015.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 677/0 dne 18. 12. 2015.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 7. 1. 2016 (usnesení č. 235). Určil zpravodaje: Ing. Roman Váňa a navrhl Výbor pro bezpečnost jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 27. 1. 2016 na 39. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1055).

 • V
  • Garanční Výbor pro bezpečnost projednal návrh zákona a vydal 19. 2. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 677/1 (přerušuje projednávání).
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 23. 3. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 677/2 (doporučuje schválit).
  • Výbor pro obranu projednal návrh zákona a vydal 1. 4. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 677/3 (pozměňovací návrhy).
  • Garanční Výbor pro bezpečnost projednal návrh zákona a vydal 6. 4. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 677/4 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 12. 4. 2016 na 44. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 12. 4. 2016 na 44. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 677/5, který byl rozeslán 13. 4. 2016 v 10:41.

 • G
  • Výbor pro bezpečnost vydal usnesení garančního výboru, které bylo 3. 5. 2016 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 677/6 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 6. 5. 2016 na 44. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1219).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 19. 5. 2016 návrh zákona Senátu jako tisk 277, dokument 277/0.

 • O

  Organizační výbor dne 25. 5. 2016 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 1. 6. 2016 a přijal usnesení č. 125, které bylo rozdáno jako tisk 277/2 (schvaluje).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 8. 6. 2016 a přijal usnesení č. 148, které bylo rozdáno jako tisk 277/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 15. 6. 2016 na 25. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 467).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 21. 6. 2016.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 23. 6. 2016.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 1. 7. 2016.

Zákon vyhlášen 22. 7. 2016 ve Sbírce zákonů v částce 89 pod číslem 229/2016 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
4093Marian Jurečka09554-13030.docx (18 KB) / PDF (184 KB, 2 strany) 7. 4. 2016 v 17:32:23
4095Ivan Gabal09556-13034.docx (21 KB) / PDF (330 KB, 4 strany) 8. 4. 2016 v 16:25:48
4096Bohuslav Chalupa09557-13035.doc (13 KB) / PDF (190 KB, 1 strana) 8. 4. 2016 v 22:44:30


Hesla věcného rejstříku: Evropská unie, Zbraně

Deskriptory EUROVOCu: odborná kvalifikace, osobní zbraň, seznam, střelná zbraň a střelivo, vojenské vybavení, zabavení věci

Navržené změny předpisů (6):

CitaceZměnaPředpisOd
133/1985novelizujeZákon České národní rady o požární ochraně677/0
455/1991novelizujeZákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)677/0
119/2002novelizujeZákon o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních)677/0
634/2004novelizujeZákon o správních poplatcích677/0
229/2013novelizujeZákon o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky (zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem)677/0
206/2015novelizujeZákon o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice)677/0


ISP (příhlásit)