Sněmovní tisk 656
Prozatímní doh.o hosp.partner.mezi ES a sml.str.střed.Afrika

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 19. 11. 2015.
Zástupce navrhovatele: min.zahr.věcí,min.prům..

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 656/0 dne 19. 11. 2015.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 25. 11. 2015 (usnesení č. 220). Určil zpravodaje: MUDr. Pavel Holík a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 3. 3. 2016 na 42. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1093).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 31. 3. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 656/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 15. 9. 2016 na 49. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 1361).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 19. 11. 2015 jako senátní tisk 152/0.

 • O

  Organizační výbor dne 25. 11. 2015 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 5. 1. 2016 a přijal usnesení č. 98, které bylo rozdáno jako tisk 152/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 12. 1. 2016 a přijal usnesení č. 143, které bylo rozdáno jako tisk 152/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 2. 3. 2016 na 19. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 338).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas s mezinárodní smlouvou doručen prezidentovi republiky 26. 9. 2016.Hesla věcného rejstříku: Smlouvy

Deskriptory EUROVOCu: Evropské společenství, hospodářská spolupráce, předběžná dohoda (EU), ratifikace dohody, střední AfrikaISP (příhlásit)