Sněmovní tisk 546
Novela z. o rozpočtových pravidlech

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 10. 7. 2015.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 546/0 dne 10. 7. 2015.
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 17. 8. 2015. Určil zpravodaje: Ing. Roman Kubíček, Ph.D. a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor (rozhodnutí č. 38)

 • 1

  Čtení proběhlo 5. 11. 2015 na 35. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 950).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 11. 11. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 546/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 18. 11. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 546/2 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 7. 12. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 546/3 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 19. 1. 2016 na 39. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 19. 1. 2016 na 39. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 546/4, který byl rozeslán 20. 1. 2016 v 15:26.

 • G
  • Rozpočtový výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 3. 2. 2016 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 546/5 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení bylo zahájeno 10. 2. 2016 na 39. schůzi.
  Projednávání zákona bylo přerušeno.
  Projednávání pokračovalo 2. 3. 2016 na 42. schůzi.
  Návrh zákona schválen (usnesení č. 1082).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 14. 3. 2016 návrh zákona Senátu jako tisk 222, dokument 222/0.

 • O

  Organizační výbor dne 16. 3. 2016 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí.

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 30. 3. 2016 a přijal usnesení č. 104, které bylo rozdáno jako tisk 222/2 (schvaluje).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 31. 3. 2016 a přijal usnesení č. 175, které bylo rozdáno jako tisk 222/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 6. 4. 2016 na 21. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 377).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 12. 4. 2016.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 14. 4. 2016.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů .

Zákon vyhlášen 25. 4. 2016 ve Sbírce zákonů v částce 49 pod číslem 128/2016 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
3173Jaroslav Klaška08634-11711.doc (22 KB) / PDF (207 KB, 2 strany) 11. 11. 2015 v 19:49:41
3181Jaroslav Klaška08642-11719.doc (21 KB) / PDF (178 KB, 2 strany) 12. 11. 2015 v 14:29:53
3382Vladislav Vilímec08843-11961.odt (20 KB) / PDF (33 KB, 3 strany) 8. 12. 2015 v 13:20:10
3403Jaroslav Klaška08864-11990.doc (28 KB) / PDF (198 KB, 3 strany) 15. 12. 2015 v 14:41:06
3522Rostislav Vyzula08983-12185.doc (49 KB) / PDF (226 KB, 6 stran) 19. 1. 2016 v 11:59:25
3523Roman Kubíček08984-12186.docx (15 KB) / PDF (179 KB, 1 strana) 19. 1. 2016 v 12:54:51


Hesla věcného rejstříku: Rozpočet, Správa obcí a měst

Deskriptory EUROVOCu: rozpočtová pravidla, státní rozpočet

Navržené změny předpisů (4):

CitaceZměnaPředpisOd
551/1991novelizujeZákon České národní rady o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky546/0
280/1992novelizujeZákon České národní rady o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách546/0
218/2000novelizujeZákon o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)546/0
256/2000novelizujeZákon o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu)546/0


ISP (příhlásit)