Sněmovní tisk 461
Novela z. o působ. orgánů ČR ve věcech převodu vlastn. státu

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 15. 4. 2015.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 461/0 dne 15. 4. 2015.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 16. 4. 2015 (usnesení č. 159). Určil zpravodaje: Mgr. Jiří Zemánek a navrhl Rozpočtový výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 19. 5. 2015 na 27. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Čtení proběhlo 19. 5. 2015 na 27. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 753).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 11. 6. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 461/1.
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 7. 10. 2015 na 33. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 7. 10. 2015 na 33. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 461/2, který byl rozeslán 8. 10. 2015 v 15:03.

 • G
  • Rozpočtový výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 16. 10. 2015 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 461/3 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 23. 10. 2015 na 33. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 940).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 6. 11. 2015 návrh zákona Senátu jako tisk 150, dokument 150/0.

 • O

  Organizační výbor dne 10. 11. 2015 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 25. 11. 2015 a přijal usnesení č. 3, které bylo rozdáno jako tisk 150/2 (záznam z jednání).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 1. 12. 2015 a přijal usnesení č. 130, které bylo rozdáno jako tisk 150/1 (schvaluje).
 • SSenát návrh zákona neprojednal.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 9. 12. 2015.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 11. 12. 2015.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 17. 12. 2015.

Zákon vyhlášen 21. 12. 2015 ve Sbírce zákonů v částce 153 pod číslem 357/2015 Sb.Hesla věcného rejstříku: Majetek České republiky, Převody vlastnictví, Vztahy vlastnické

Deskriptory EUROVOCu: důchodce, přerozdělování příjmů, převod vlastnictví, příjmová politika, privatizace, veřejný majetek

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)