Sněmovní tisk 390
N.z. o zajištění právní pomoci

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Zuzka Bebarová Rujbrová, Stanislav Grospič, Zdeněk Ondráček, Jaroslav Borka, Soňa Marková) předložila sněmovně návrh zákona 20. 1. 2015.
Zástupce navrhovatele: Bebarová Rujbrová Z. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 390/0 dne 21. 1. 2015.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 22. 1. 2015. Vláda zaslala stanovisko 17. 2. 2015. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 18. 2. 2015 jako tisk 390/1 (nesouhlas).
  Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 139/15, PID KORN9SZLNE1B.

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 26. 2. 2015 (usnesení č. 145). Určil zpravodaje: Marek Černoch a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 1. 2. 2017 na 54. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1543).

 • V
  • Garanční Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 24. 4. 2017 usnesení doručené poslancům jako tisk 390/2 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 2. 6. 2017 usnesení doručené poslancům jako tisk 390/3 (přerušuje projednávání).

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.



Hesla věcného rejstříku: Ochrana lidských práv

Deskriptory EUROVOCu: mezinárodní – vnitrostátní právo, náklady řízení, právní pomoc, právo na obhajobu, trestní řízení

Navržené změny předpisů (6):

CitaceZměnaPředpisOd
141/1961novelizujeZákon o trestním řízení soudním (trestní řád)390/0
99/1963novelizujeObčanský soudní řád390/0
182/1993novelizujeZákon o Ústavním soudu390/0
216/1994novelizujeZákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů390/0
85/1996novelizujeZákon o advokacii390/0
150/2002novelizujeZákon soudní řád správní390/0


ISP (příhlásit)