Sněmovní tisk 385
V.n.z. o pyrotechnice - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 7. 1. 2015.
Zástupce navrhovatele: min. prům. a obchodu.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 385/0 dne 7. 1. 2015.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 8. 1. 2015 (usnesení č. 130). Určil zpravodaje: Ing. Josef Hájek a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 23. 1. 2015 na 25. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 604).

 • V
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 10. 2. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 385/1 (přerušuje projednávání).
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 6. 3. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 385/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. čtení V průběhu projednávání sněmovního tisku byl změněn zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny.
  Garančním výborem se stal Hospodářský výbor.
  Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 27. 5. 2015 na 27. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 27. 5. 2015 na 27. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 385/3, který byl rozeslán 27. 5. 2015 v 14:58.

 • G
  • Hospodářský výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 8. 6. 2015 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 385/4 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 19. 6. 2015 na 29. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 792).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 26. 6. 2015 návrh zákona Senátu jako tisk 99, dokument 99/0.

 • O

  Organizační výbor dne 1. 7. 2015 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 22. 7. 2014 a přijal usnesení č. 97, které bylo rozdáno jako tisk 99/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 23. 7. 2015 na 10. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 193).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 30. 7. 2015.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 4. 8. 2015.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 10. 8. 2015.

Zákon vyhlášen 20. 8. 2015 ve Sbírce zákonů v částce 84 pod číslem 206/2015 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
2286Václav Zemek07747-10147.odt (21 KB) / PDF (71 KB, 1 strana) 28. 4. 2015 v 18:19:25
2395Václav Zemek07856-10344.odt (17 KB) / PDF (47 KB, 1 strana) 27. 5. 2015 v 09:38:25
2396Václav Zemek07857-10345.odt (21 KB) / PDF (75 KB, 1 strana) 27. 5. 2015 v 09:39:37
2397Václav Zemek07858-10346.odt (12 KB) / PDF (44 KB, 1 strana) 27. 5. 2015 v 09:41:59


Hesla věcného rejstříku: Evropská unie, Zbraně

Deskriptory EUROVOCu: kontrola dovozu, kontrola vývozu, nebezpečná látka, ohňostroj, střelná zbraň a střelivo, úrazová prevence, výbušnina

Navržené změny předpisů (9):

CitaceZměnaPředpisOd
61/1988novelizujeZákon České národní rady o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě385/0
455/1991novelizujeZákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)385/0
634/1992novelizujeZákon o ochraně spotřebitele385/0
156/2000novelizujeZákon o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů385/0
119/2002novelizujeZákon o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních)385/0
634/2004novelizujeZákon o správních poplatcích385/0
208/2010rušíNařízení vlády o technických požadavcích na pyrotechnické výrobky a jejich uvádění na trh385/2
32/2014rušíNařízení vlády o zacházení s pyrotechnickými výrobky385/2
123/2014rušíVyhláška o bezpečnostních a technických požadavcích na zacházení s pyrotechnickými výrobky385/2


ISP (příhlásit)