Sněmovní tisk 377
Novela z. o provozu na pozemních komunikacích

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje předložilo sněmovně návrh zákona 18. 12. 2014.
Zástupce navrhovatele: Novák M.,Havlík D..

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 377/0 dne 19. 12. 2014.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 23. 12. 2014. Vláda zaslala stanovisko 20. 1. 2015. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 20. 1. 2015 jako tisk 377/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Komunikace dopravní

Deskriptory EUROVOCu: bezpečnost silničního provozu, dopravní nehoda, dopravní předpisy, dopravní přestupek, kontrola rychlosti, pravidla silničního provozu, řidičský průkaz, silniční provoz, trestní sankce

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)