Sněmovní tisk 34
Doh. o zřízení Evropské molekulární biologické laboratoře

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 29. 11. 2013.
Zástupce navrhovatele: ministr školství.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 34/0 dne 29. 11. 2013.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 4. 12. 2013 (usnesení č. 4). Určil zpravodaje: prof. MUDr. Rom Kostřica, CSc. a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 12. 12. 2013 na 4. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 53).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 15. 1. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 34/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 13. 2. 2014 na 6. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (hlasování č. 117, usnesení č. 133).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 28. 11. 2013 jako senátní tisk 197/0.

 • O

  Organizační výbor dne 4. 12. 2013 stanovil garančním výborem Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (MUDr. Pavel Lebeda).

 • V
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 17. 12. 2013 a přijal usnesení č. 156, které bylo rozdáno jako tisk 197/1.
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 17. 12. 2013 a přijal usnesení č. 99, které bylo rozdáno jako tisk 197/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 20. 3. 2014 na 19. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 436).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas s mezinárodní smlouvou doručen prezidentovi republiky 26. 2. 2014.Hesla věcného rejstříku: Smlouvy

Deskriptory EUROVOCu: biologie, COST, farmakologie, mezinárodní dohoda, mezinárodní spolupráce, ratifikace dohody, vědecká spolupráce, výzkumný ústavISP (příhlásit)