Sněmovní tisk 311
Doh.mezi ČR a USA o dodržování daň.předp.v mezinárod.měřítku

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 4. 9. 2014.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 311/0 dne 4. 9. 2014.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 4. 9. 2014 (usnesení č. 81). Určil zpravodaje: Ing. Pavel Šrámek, MBA a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 22. 10. 2014 na 19. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 463).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 13. 11. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 311/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Rozpočtový výbor projednal navíc mezinárodní smlouvu a vydal 14. 11. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 311/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • L

  Projednávání proběhlo 9. 12. 2014 na 23. schůzi.
  Lhůta pro projednání výbory byla zkrácena o 30 dní (usnesení č. 544).

 • 2

  2. Čtení proběhlo 11. 12. 2014 na 23. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (hlasování č. 164, usnesení č. 565).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 10. 9. 2014 jako senátní tisk 334/0.

 • O

  Organizační výbor dne 16. 9. 2014 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 15. 10. 2014 a přijal usnesení č. 207, které bylo rozdáno jako tisk 334/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 20. 10. 2014 a přijal usnesení č. 267, které bylo rozdáno jako tisk 334/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 10. 12. 2014 na 3. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 48).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 18. 12. 2014.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 31. 12. 2014 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 37 pod číslem 72/2014 Sb. m. s.Hesla věcného rejstříku: Smlouvy

Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, daň, daňová kontrola, Spojené státy, výměna informacíISP (příhlásit)