Sněmovní tisk 308
Vl.n.z., kterým se upravují otázky souvis. s užíváním bytů - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 3. 9. 2014.
Zástupce navrhovatele: min. pro místní rozvoj.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 308/0 dne 4. 9. 2014.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 4. 9. 2014 (usnesení č. 81). Určil zpravodaje: Ing. Josef Uhlík a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 29. 10. 2014 na 19. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Čtení proběhlo 29. 10. 2014 na 19. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 487).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 21. 1. 2015 na 25. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 21. 1. 2015 na 25. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 308/2, který byl rozeslán 21. 1. 2015 v 16:31.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 11. 2. 2015 na 25. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 618).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 24. 2. 2015 návrh zákona Senátu jako tisk 40, dokument 40/0.

 • O

  Organizační výbor dne 25. 2. 2015 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí.

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 11. 3. 2015 a přijal usnesení č. 20 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 18. 3. 2015 a přijal usnesení č. 32, které bylo rozdáno jako tisk 40/1 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 19. 3. 2015 na 7. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 119).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 20. 3. 2015 poslancům jako tisk 308/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 20. 3. 2015 poslancům jako tisk 308/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 10. 4. 2015 na 26. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 178, usnesení č. 720).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 15. 4. 2015.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 16. 4. 2015.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 24. 4. 2015.

Zákon vyhlášen 4. 5. 2015 ve Sbírce zákonů v částce 43 pod číslem 104/2015 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
1812Josef Uhlík07273-09259.odt (22 KB) / PDF (56 KB, 2 strany) 6. 1. 2015 v 15:09:08


Hesla věcného rejstříku: Energetika, Evropská unie, Obchod a služby, Politika bytová, Poplatky

Deskriptory EUROVOCu: bydlení, bytové právo, rozvod vody, tepelná energie, vytápění

Navržené změny předpisů (2):

CitaceZměnaPředpisOd
458/2000novelizujeZákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)308/0
67/2013novelizujeZákon, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty308/0


ISP (příhlásit)