Sněmovní tisk 297
Novela z. o poskytování dávek osobám se zdrav.postižením

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 3. 9. 2014.
Zástupce navrhovatele: min. práce a soc. věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 297/0 dne 3. 9. 2014.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 4. 9. 2014 (usnesení č. 81). Určil zpravodaje: Alena Nohavová a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 25. 9. 2014 na 17. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Čtení proběhlo 25. 9. 2014 na 17. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 433).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 4. 11. 2014 na 21. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 4. 11. 2014 na 21. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 48 hodin po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 297/2, který byl rozeslán 4. 11. 2014 v 19:11.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 7. 11. 2014 na 21. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 8, usnesení č. 518).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 15. 11. 2014 návrh zákona Senátu jako tisk 381, dokument 381/0.

 • O

  Organizační výbor dne 24. 11. 2014 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 26. 11. 2014 a přijal usnesení č. 7, které bylo rozdáno jako tisk 381/2 (schvaluje).
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 2. 12. 2014 a přijal usnesení č. 6, které bylo rozdáno jako tisk 381/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 10. 12. 2014 na 3. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 40).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 11. 12. 2014.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 17. 12. 2014.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 18. 12. 2014.

Zákon vyhlášen 29. 12. 2014 ve Sbírce zákonů v částce 131 pod číslem 329/2014 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
1557Alena Nohavová07018-08862.odt (17 KB) / PDF (41 KB, 1 strana) 4. 11. 2014 v 16:41:43


Hesla věcného rejstříku: Dávky, Zdravotně postižení občané

Deskriptory EUROVOCu: péče o postižené osoby, pomůcky pro postižené osoby, tělesně postižený člověk, základní životní potřeby, zdravotně postižený člověk, zdravotní průkaz

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)