Sněmovní tisk 285
Sml.mezi ČR a Srbskou rep. o ochraně utajovaných informací

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 29. 8. 2014.
Zástupce navrhovatele: předseda vlády.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 285/0 dne 29. 8. 2014.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 4. 9. 2014 (usnesení č. 81). Určil zpravodaje: Jaroslav Foldyna a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 30. 10. 2014 na 19. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 489).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 13. 11. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 285/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 22. 1. 2015 na 25. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 591).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 29. 8. 2014 jako senátní tisk 332/0.

 • O

  Organizační výbor dne 16. 9. 2014 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 17. 9. 2014 a přijal usnesení č. 195, které bylo rozdáno jako tisk 332/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 3. 12. 2014 na 2. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 30).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 30. 1. 2015.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 17. 7. 2015 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 25 pod číslem 40/2015 Sb. m. s.Hesla věcného rejstříku: Smlouvy

Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, důvěrná informace, ochrana komunikací, ochrana údajů, Republika Srbsko, státní tajemství, zpřístupňování informacíISP (příhlásit)