Sněmovní tisk 261
Novela z. o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trest. - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 3. 7. 2014.
Zástupce navrhovatele: min. spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 261/0 dne 3. 7. 2014.
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 10. 7. 2014. Určil zpravodaje: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor (rozhodnutí č. 18)

 • 1

  Čtení proběhlo 5. 11. 2014 na 19. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 511).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 20. 1. 2015 na 25. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 20. 1. 2015 na 25. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 261/2, který byl rozeslán 21. 1. 2015 v 9:31.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 11. 2. 2015 na 25. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 623).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 24. 2. 2015 návrh zákona Senátu jako tisk 35, dokument 35/0.

 • O

  Organizační výbor dne 25. 2. 2015 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 11. 3. 2015 a přijal usnesení č. 21, které bylo rozdáno jako tisk 35/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 19. 3. 2015 na 7. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 120).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 25. 3. 2015.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 1. 4. 2015.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 7. 4. 2015.

Zákon vyhlášen 17. 4. 2015 ve Sbírce zákonů v částce 37 pod číslem 77/2015 Sb.Hesla věcného rejstříku: Evropská unie, Politika zahraniční, Řád trestní, Soudnictví, Zákon trestní

Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, evropská spolupráce, implementující opatření státu, mezinárodní spolupráce, mezinárodní trestní právo, pomoc obětem trestné činnosti, soudní spolupráce, soudní spolupráce EU v trestních věcech

Navržené změny předpisů (4):

CitaceZměnaPředpisOd
141/1961novelizujeZákon o trestním řízení soudním (trestní řád)261/0
218/2003novelizujeZákon ze dne 25. 6. 2003 o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže)261/0
45/2013novelizujeZákon o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů)261/0
104/2013novelizujeZákon o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních261/0


ISP (příhlásit)