Sněmovní tisk 234
Novela z. o občanských průkazech

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Vojtěch Filip, Zuzka Bebarová Rujbrová, Stanislav Grospič, Vojtěch Adam) předložila sněmovně návrh zákona 17. 6. 2014.
Zástupce navrhovatele: Filip V. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 234/0 dne 18. 6. 2014.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 20. 6. 2014. Vláda zaslala stanovisko 15. 7. 2014. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 15. 7. 2014 jako tisk 234/1 (nesouhlas).
  Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 801/14, PID KORN9LC9DRBY.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 21. 8. 2014. Určil zpravodaje: MUDr. Pavel Havíř a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj (rozhodnutí č. 21)

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě . Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Projednávání pokračovalo 24. 10. 2014 na 19. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 478).

 • V
 • 2

  2. čtení V průběhu projednávání sněmovního tisku byl změněn zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny.

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Evidence obyvatel

Deskriptory EUROVOCu: evidence obyvatelstva, identifikační průkaz, osobní údaje, státní občan

Navržené změny předpisů (1):

CitaceZměnaPředpisOd
328/1999novelizujeZákon o občanských průkazech234/0


ISP (příhlásit)