Sněmovní tisk 215
Novela z. o spotřebních daních - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 29. 5. 2014.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 215/0 dne 29. 5. 2014.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 29. 5. 2014 (usnesení č. 67). Určil zpravodaje: Ing. Václav Votava a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 10. 6. 2014 na 10. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 288).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 2. 7. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 215/1 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 15. 7. 2014 na 12. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 15. 7. 2014 na 12. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 215/2, který byl rozeslán 15. 7. 2014 v 17:54.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 23. 7. 2014 na 12. schůzi.
  Závěrečné hlasování proběhlo 25. 7. 2014.
  Návrh zákona schválen (hlasování č. 74, usnesení č. 389).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 4. 8. 2014 návrh zákona Senátu jako tisk 326, dokument 326/0.

 • O

  Organizační výbor dne 5. 8. 2014 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 26. 8. 2014 a přijal usnesení č. 250, které bylo rozdáno jako tisk 326/1 (zamítá).
 • S

  Návrh projednán dne 27. 8. 2014 na 24. schůzi Senátu.
  Senát návrh zamítl (usnesení č. 588).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 28. 8. 2014 poslancům jako tisk 215/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 28. 8. 2014 poslancům jako tisk 215/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 10. 9. 2014 na 16. schůzi.
  Sněmovna zákon nepřijala (hlasování č. 6).


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
1080Milan Urban06541-08020.doc (47 KB) / PDF (350 KB, 6 stran) 15. 7. 2014 v 15:37:10


Hesla věcného rejstříku: Daně - spotřební daň, Evropská unie, Poplatky

Deskriptory EUROVOCu: daň z pohonných hmot, daňová asignace, spotřební daň, zemědělská výroba

Navržené změny předpisů (1):

CitaceZměnaPředpisOd
353/2003novelizujeZákon o spotřebních daních215/0


ISP (příhlásit)