Sněmovní tisk 164
Novela z. o volbách do zastupitelstev obcí

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Zastupitelstvo hlavního města Prahy předložilo sněmovně návrh zákona 2. 4. 2014.
Zástupce navrhovatele: Krnáčová Adriana.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 164/0 dne 3. 4. 2014.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 7. 4. 2014. Vláda zaslala stanovisko 6. 5. 2014. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 6. 5. 2014 jako tisk 164/1 (neutrální).

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
2249Jan Klán07710-10101.odt (25 KB) / PDF (53 KB, 1 strana) 27. 4. 2015 v 15:36:59
2602Matěj Fichtner08063-10681.doc (19 KB) / PDF (0 KB) 7. 7. 2015 v 11:24:07


Hesla věcného rejstříku: Hlavní město Praha, Správa obcí a měst, Ústava České republiky

Deskriptory EUROVOCu: místní orgány státní správy, místní volby, organizace voleb, Praha

Navržené změny předpisů (1):

CitaceZměnaPředpisOd
491/2001novelizujeZákon o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů164/0


ISP (příhlásit)