Sněmovní tisk 157
Novela z. o regulaci reklamy

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Helena Langšádlová, Zdeněk Soukup, Roman Procházka, Josef Novotný, Jitka Chalánková, František Vácha, Václav Horáček, Herbert Pavera, Rom Kostřica, Jiří Koubek, Daniel Korte) předložila sněmovně návrh zákona 1. 4. 2014.
Zástupce navrhovatele: Langšádlová H. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 157/0 dne 2. 4. 2014.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 3. 4. 2014. Vláda zaslala stanovisko 29. 4. 2014. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 29. 4. 2014 jako tisk 157/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 7. 5. 2014 (usnesení č. 63). Určil zpravodaje: Mgr. Stanislav Berkovec a navrhl přikázat k projednání výborům: Volební výbor

 • 1

  1. Čtení bylo zahájeno 18. 6. 2014 na 10. schůzi, projednávání bylo přerušeno (hlasování č. 123).
  Projednávání pokračovalo 7. 4. 2015 na 26. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 696).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 3. 5. 2016 na 44. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 3. 5. 2016 na 44. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 157/6, který byl rozeslán 4. 5. 2016 v 12:12.

 • G
  • Hospodářský výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 12. 5. 2016 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 157/7 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 3. 6. 2016 na 47. schůzi.
  Návrh zákona zamítnut (hlasování č. 388, usnesení č. 1259).Deskriptory EUROVOCu: cizí jazyk, propagace, rozhlasové vysílání, televize

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)