Sněmovní tisk 1127
Novela z. o volbách do zastupitelstev krajů

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1127/0 dne 7. 6. 2017.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 9. 6. 2017. Vláda zaslala stanovisko 27. 6. 2017. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 27. 6. 2017 jako tisk 1127/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Deskriptory EUROVOCu: kumulace mandátů, regionální orgány státní správy, regionální volby

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)