Sněmovní tisk 1090
Inf. o účasti ozbr. sil ČR na voj. cvič. za 2. pol. 2016

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Senát PS O V S Zprava

Dokument

Úplný název: Informace o účasti ozbrojených sil ČR na vojenských cvičeních mimo území ČR a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území ČR za období červenec až prosinec 2016

Autor: ministr obrany

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 5. 4. 2017 jako tisk 1090/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 12. 4. 2017 (usnesení č. 383). Zpravodajem určen Martin Sedlář.

 • V
  • Výbor pro obranu projednal zprávu a vydal 20. 4. 2017 usnesení doručené poslancům jako tisk 1090/1 (doporučuje vzít na vědomí).
 • Č

  Čtení proběhlo 13. 9. 2017 na 60. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 1840).

Senát

 • PS

  předložil Senátu dokument 6. 4. 2017 jako senátní tisk 93/0.

 • O

  Organizační výbor dne 28. 4. 2017 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 24. 5. 2017 a přijal usnesení č. 47, které bylo rozdáno jako tisk 93/1 (bere na vědomí).Deskriptory EUROVOCu: armáda, nadnárodní ozbrojené síly, vojenské cvičení, vojska v zahraničíISP (příhlásit)