Sněmovní tisk 1070
Vl.n.z. o změně zák. v souv. s přij. z. o el. identifikaci

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 21. 3. 2017.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 22. 6. 2017 návrh zákona Senátu jako tisk 153, dokument 153/0.

 • O

  Organizační výbor dne 22. 6. 2017 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 12. 7. 2017 a přijal usnesení č. 55, které bylo rozdáno jako tisk 153/1 (schvaluje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 12. 7. 2017 a přijal usnesení č. 61, které bylo rozdáno jako tisk 153/2 (schvaluje).
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 18. 7. 2017 a přijal usnesení č. 57, které bylo rozdáno jako tisk 153/3 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 19. 7. 2017 na 8. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 195).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 27. 7. 2017.
  Prezident zákon podepsal 31. 7. 2017.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 31. 7. 2017.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů .

Zákon vyhlášen 18. 8. 2017 ve Sbírce zákonů v částce 89 pod číslem 251/2017 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
6393Jiří Běhounek11854-16968.docx (18 KB) / PDF (268 KB, 5 stran) 17. 5. 2017 v 14:21:16
6394Jiří Běhounek11855-16969.doc (57 KB) / PDF (271 KB, 4 strany) 17. 5. 2017 v 14:22:27
6454Štěpán Stupčuk11915-17032.doc (243 KB) / PDF (648 KB, 25 stran) 24. 5. 2017 v 11:29:36


Související tisk: 1069 (Vl.n.z. o elektronické identifikaci).

Deskriptory EUROVOCu: aplikovaná informatika, elektronická správa dokumentů, elektronický podpis, evidence obyvatelstva, identifikační průkaz, ochrana údajů, policejní kontrola, tajná služba

Navržené změny předpisů (8):

CitaceZměnaPředpisOd
153/1994novelizujeZákon o zpravodajských službách České republiky1070/0
328/1999novelizujeZákon o občanských průkazech1070/0
365/2000novelizujeZákon o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů1070/0
634/2004novelizujeZákon o správních poplatcích1070/0
378/2007novelizujeZákon o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech)1070/3
111/2009novelizujeZákon o základních registrech1070/0
372/2011novelizujeZákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)1070/3
186/2016novelizujeZákon o hazardních hrách1070/0


ISP (příhlásit)