Sněmovní tisk 1068
Prot. pozměňující sml.mezi ČR a Japonskem o soc.zabezpečení

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 21. 3. 2017.
Zástupce navrhovatele: min. práce a soc. věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 1068/0 dne 21. 3. 2017.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 23. 3. 2017 (usnesení č. 375). Určil zpravodaje: Ing. Jana Fischerová, CSc. a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 29. 6. 2017 na 59. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1731).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 13. 7. 2017 usnesení doručené poslancům jako tisk 1068/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 7. 9. 2017 na 60. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 1803).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 21. 3. 2017 jako senátní tisk 75/0.

 • O

  Organizační výbor dne 29. 3. 2017 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 12. 4. 2017 a přijal usnesení č. 36, které bylo rozdáno jako tisk 75/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 24. 5. 2017 a přijal usnesení č. 46, které bylo rozdáno jako tisk 75/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 8. 6. 2017 na 7. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 190).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 22.09.2017.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 16. 7. 2018 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 23 pod číslem 34/2018 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, Japonsko, sociální zabezpečeníISP (příhlásit)