Sněmovní tisk 1059
Vl.n.z. o platebním styku - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 21. 3. 2017.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1059/0 dne 21. 3. 2017.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 23. 3. 2017 (usnesení č. 375). Určil zpravodaje: Ing. Adam Rykala a navrhl Rozpočtový výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 28. 4. 2017 na 56. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Čtení proběhlo 28. 4. 2017 na 56. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1658).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 17. 5. 2017 usnesení doručené poslancům jako tisk 1059/1 (pozměňovací návrhy).
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 2. 6. 2017 usnesení doručené poslancům jako tisk 1059/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 11. 7. 2017 na 59. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 11. 7. 2017 na 59. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 1059/3, který byl rozeslán 12. 7. 2017 v 10:36.

 • G
  • Rozpočtový výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 31. 8. 2017 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 1059/4 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 8. 9. 2017 na 60. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 79, usnesení č. 1827).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 15. 9. 2017 návrh zákona Senátu jako tisk 196, dokument 196/0.

 • O

  Organizační výbor dne 20. 9. 2017 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 4. 10. 2017 a přijal usnesení č. 139, které bylo rozdáno jako tisk 196/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 11. 10. 2017 na 10. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 281).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 16. 10. 2017.
  Prezident zákon podepsal 24. 10. 2017.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 24. 10. 2017.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 2. 11. 2017.

Zákon vyhlášen 13. 11. 2017 ve Sbírce zákonů v částce 129 pod číslem 370/2017 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
6517Karel Rais11978-17097.docx (21 KB) / PDF (150 KB, 1 strana) 6. 6. 2017 v 10:22:00
6518Karel Rais11979-17098.docx (23 KB) / PDF (228 KB, 2 strany) 6. 6. 2017 v 10:24:31
6532Marek Benda11993-17118.doc (56 KB) / PDF (474 KB, 4 strany) 6. 6. 2017 v 14:06:05
6619Ladislav Šincl12080-17218.docx (8 KB) / PDF (119 KB, 2 strany) 27. 6. 2017 v 16:30:57


Související tisk: 1060 (Vl.n.z. o změně zák. v souv. s přj. z. o platebním styku).

Deskriptory EUROVOCu: bankovní systém, bankovnictví, elektronické bankovnictví, elektronické peníze, finanční transakce, jednotný trh, platba

Navržené změny předpisů (15)ISP (příhlásit)