Sněmovní tisk 1035
Doh.mezi ČR a Král.Saúdské Arábie o let. dopravních službách

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 17. 2. 2017.
Zástupce navrhovatele: ministr dopravy.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 1035/0 dne 17. 2. 2017.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 22. 2. 2017 (usnesení č. 367). Určil zpravodaje: PhDr. Ing. Matěj Fichtner, MBA a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 29. 6. 2017 na 59. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1728).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 13. 7. 2017 usnesení doručené poslancům jako tisk 1035/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 17. 2. 2017 jako senátní tisk 66/0.

 • O

  Organizační výbor dne 8. 3. 2017 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 11. 4. 2017 a přijal usnesení č. 63, které bylo rozdáno jako tisk 66/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 12. 4. 2017 a přijal usnesení č. 35, které bylo rozdáno jako tisk 66/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh zařazen na schůzi Senátu.
  Senát návrh dne 27. 7. 2017 neprojednal nebo k němu nepřijal usnesení.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, letecká doprava, mezinárodní doprava, Saúdská ArábieISP (příhlásit)