Sněmovní tisk 982
N. z. o turistických značených trasách

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 5. 12. 2016.
Zástupce navrhovatele: Mihola J. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 982/0 dne 7. 12. 2016.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 9. 12. 2016. Vláda zaslala stanovisko 20. 12. 2016. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 20. 12. 2016 jako tisk 982/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Deskriptory EUROVOCu: cestovní ruch, chodec, infrastruktura cestovního ruchu, pěší zóna, přírodní turistika, turistická oblast, venkovská komunikaceISP (příhlásit)