Sněmovní tisk 951
Novela z. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Zastupitelstvo Středočeského kraje předložilo sněmovně návrh zákona 27. 10. 2016.
Zástupce navrhovatele: Petera Miloš.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 951/0 dne 2. 11. 2016.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 4. 11. 2016. Vláda zaslala stanovisko 29. 11. 2016. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 29. 11. 2016 jako tisk 951/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 7. 12. 2016 (usnesení č. 344). Určil zpravodaje: Bc. Zdeněk Syblík a navrhl Rozpočtový výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení
  Návrh zákona 17. 5. 2017 vzat zpět před projednáváním v 1. čtení.Deskriptory EUROVOCu: muzeum, rozpočet kraje, rozpočtová pravidla

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)