Sněmovní tisk 905
Novela z. o právu shromažďovacím

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 13. 9. 2016.
Zástupce navrhovatele: Plíšek M. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 905/0 dne 14. 9. 2016.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 15. 9. 2016. Vláda zaslala stanovisko 14. 10. 2016. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 14. 10. 2016 jako tisk 905/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Deskriptory EUROVOCu: politická práva, právo na demonstrace, svoboda shromažďování

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)