Sněmovní tisk 865
Písemná interpelace Z. Stanjury na R. Brabce ve věci záměru "I/68 Třanovice-Nebory- část 2"

Dokument

Autor: Ing. Zbyněk Stanjura

Úplný název: Písemná interpelace poslance Zbyňka Stanjury na ministra životního prostředí Richarda Brabce ve věci nesouhlasného závazného stanoviska k ověření záměru „I/68 Třanovice – Nebory – část 2“ a dalšího postupu v procesu EIA u této silniční stavby
Adresát: Mgr. Richard Brabec
Podáno dne: 10. 6. 2016
Odesláno adresátovi: 15. 6. 2016
O zařazení na schůzi požádáno dne: 11. 7. 2016

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 12. 7. 2016 jako tisk 865/0.


  • PS

    Interpelace projednána dne: 20. 10. 2016
    Interpelující nebyl přítomen.Deskriptory EUROVOCu: environmentální politika, silniční stavby, vliv na životní prostředíISP (příhlásit)