Sněmovní tisk 830
Novela z. o rozpočtovém určení daní

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 3. 6. 2016.
Zástupce navrhovatele: Vilímec V. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 830/0 dne 6. 6. 2016.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 9. 6. 2016. Vláda zaslala stanovisko 28. 6. 2016. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 28. 6. 2016 jako tisk 830/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Deskriptory EUROVOCu: daň z přidané hodnoty, místní daň, obecní rozpočet

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)