Sněmovní tisk 80-E
Návrh rozh. Rady EU - zruš. rozh. Rady 2007/124/ES (Euratom)

Dokument


Úplný název návrhu: Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení předchozího souhlasu návrh rozhodnutí Rady Evropské unie, kterým se zrušuje rozhodnutí 2007/124/ES, Euratom, kterým se na období 2007 - 2013 zavádí zvláštní program Prevence, připravenost a zvládání následků teroristických útoků a jiných rizik spojených s bezpečností, jakožto součást obecného programu Bezpečnost a ochrana svobod

Předkladatel: ministr vnitra

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům dne 9. 1. 2014 jako sněmovní tisk 80-E/0.

 • PS


  Předseda sněmovny projednání dokumentu doporučil 13. 1. 2014.

 • V

 • Č

  Čtení proběhlo 6. 2. 2014 na 6. schůzi.
  Sněmovna s návrhem vyjádřila souhlas (usnesení č. 97).Hesla věcného rejstříku: Smlouvy

Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, Evropské společenství pro atomovou energii, policejní spolupráce (EU), rozhodnutí EuratomISP (příhlásit)