Sněmovní tisk 799
N.z. o ochraně oznamovatelů trestných činů

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Ing. Andrej Babiš předložil sněmovně návrh zákona 29. 4. 2016.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 799/0 dne 2. 5. 2016.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 3. 5. 2016. Vláda zaslala stanovisko 31. 5. 2016. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 31. 5. 2016 jako tisk 799/1 (neutrální).

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Deskriptory EUROVOCu: beztrestnost, správní delikt, státní zaměstnanec, zákonnost, zaměstnanec, zpráva

Navržené změny předpisů (5)ISP (příhlásit)