Sněmovní tisk 796
Přehled o činnosti cenových kontrolních orgánů za rok 2015

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Přehled o činnosti cenových kontrolních orgánů za rok 2015 pro Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR

Autor: ministr financí

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 28. 4. 2016 jako tisk 796/0.

  • O

    Organizační výbor zprávu přikázal 12. 5. 2016 (usnesení č. 278). Zpravodajem určen MUDr. Jiří Štětina.

  • V
    • Kontrolní výbor projednal zprávu a vydal 10. 6. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 796/1 (doporučuje schválit).


Deskriptory EUROVOCu: cenová politika, cenová regulace, ceny, parlamentní kontrola, řízení cen, tvorba cenISP (příhlásit)