Sněmovní tisk 719
Vl.n.z. o centrální evidenci účtů - související

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 11. 2. 2016.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 719/0 dne 11. 2. 2016.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 18. 2. 2016 (usnesení č. 250). Určil zpravodaje: Ing. Kristýna Zelienková a navrhl Rozpočtový výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 9. 3. 2016 na 42. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1114).

 • V
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 16. 3. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 719/1 (přerušuje projednávání).
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 23. 3. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 719/2 (přerušuje projednávání).
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 3. 5. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 719/3 (doporučuje schválit).
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 12. 5. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 719/4 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 31. 5. 2016 na 47. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 31. 5. 2016 na 47. schůzi.
  K návrhu zákona nebyly podány žádné pozměňovací návrhy.
  Garanční výbor nebude návrh projednávat.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 1. 7. 2016 na 48. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1284).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 28. 7. 2016 návrh zákona Senátu jako tisk 313, dokument 313/0.

 • O

  Organizační výbor dne 2. 8. 2016 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 17. 8. 2016 a přijal usnesení č. 137, které bylo rozdáno jako tisk 313/2 (schvaluje).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 23. 8. 2016 a přijal usnesení č. 239, které bylo rozdáno jako tisk 313/1 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 24. 8. 2016 na 27. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 523).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 31. 8. 2016.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 6. 9. 2016.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 13. 9. 2016.

Zákon vyhlášen 21. 9. 2016 ve Sbírce zákonů v částce 117 pod číslem 301/2016 Sb.Související tisk: 718 (Vl.n.z. o centrální evidenci účtů).


Hesla věcného rejstříku: Finance, Podnikání, Registry

Deskriptory EUROVOCu: finanční účetnictví, informační systém, jednotný účetní systém, příjem – platba, účetní systém, účetnictví, ukládání a vyhledávání informací, veřejná správa

Navržené změny předpisů (6)ISP (příhlásit)