Sněmovní tisk 711
Změny příl. A a C Stockholmské úmluvy o per.org. polutantech

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 3. 2. 2016.
Zástupce navrhovatele: min. živ. prostředí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 711/0 dne 3. 2. 2016.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 18. 2. 2016 (usnesení č. 250). Určil zpravodaje: Ing. Václav Zemek a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 3. 3. 2016 na 42. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1099).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 31. 3. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 711/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 8. 9. 2016 na 49. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 1339).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 4. 2. 2016 jako senátní tisk 188/0.

 • O

  Organizační výbor dne 9. 2. 2016 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 24. 2. 2016 a přijal usnesení č. 92, které bylo rozdáno jako tisk 188/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 15. 3. 2016 a přijal usnesení č. 122, které bylo rozdáno jako tisk 188/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 25. 5. 2016 na 24. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 434).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 14.09.2016.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 25. 11. 2017 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 39 pod číslem 62/2017 Sb. m. s.Hesla věcného rejstříku: Smlouvy

Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, jedovatá látka, ochrana životního prostředí, zdravotní politika, znečišťování organickými látkamiISP (příhlásit)