Sněmovní tisk 7
Střednědobé výdajové rámce na léta 2015 a 2016

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Návrh střednědobých výdajových rámců na léta 2015 a 2016

Autor: ministr financí

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 27. 11. 2013 jako tisk 7/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 4. 12. 2013 (usnesení č. 4). Zpravodajem určen Ing. Václav Votava.

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal zprávu a vydal 13. 12. 2013 usnesení doručené poslancům jako tisk 7/1 (doporučuje schválit).
 • Č

  Čtení proběhlo 19. 12. 2013 na 4. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 71).Hesla věcného rejstříku: Rozpočet

Deskriptory EUROVOCu: fiskální politika, rozpočtová politika, státní rozpočet, střednědobá prognózaISP (příhlásit)