Sněmovní tisk 670
N. z. proti terorismu

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Martin Lank, David Kádner, Marek Černoch, Olga Havlová, Karel Fiedler, Jana Hnyková, Jiří Štětina, Augustin Karel Andrle Sylor) předložila sněmovně návrh zákona 16. 12. 2015.
Zástupce navrhovatele: Lank M. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 670/0 dne 17. 12. 2015.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 18. 12. 2015. Vláda zaslala stanovisko 14. 1. 2016. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 15. 1. 2016 jako tisk 670/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Extremismus

Deskriptory EUROVOCu: terorismus, trestní zákoník, trestný čin

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)