Sněmovní tisk 65
Sml. mezi ČR a St. Izrael o spolup. proti trestné činnosti

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 17. 12. 2013.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 65/0 dne 19. 12. 2013.

 • PS

  Předseda sněmovny projednání mezinárodní smlouvy doporučil 13. 1. 2014. Určil zpravodaje: PhDr. Robin Böhnisch a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 6. 2. 2014 na 6. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 99).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 7. 3. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 65/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 15. 5. 2014 na 8. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (hlasování č. 177, usnesení č. 270).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 18. 12. 2013 jako senátní tisk 203/0.

 • O

  Organizační výbor dne 23. 1. 2014 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor (JUDr. Miroslav Antl) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (MUDr. Pavel Trpák).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 5. 2. 2014 a přijal usnesení č. 125, které bylo rozdáno jako tisk 203/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 12. 2. 2014 a přijal usnesení č. 106, které bylo rozdáno jako tisk 203/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 23. 4. 2014 na 20. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 468).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 30. 5. 2014.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 24. 7. 2014 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 17 pod číslem 41/2014 Sb. m. s.Hesla věcného rejstříku: Smlouvy

Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, Izrael, mezinárodní dohoda, policejní spolupráce, soudní spolupráce, trestná činnost, trestný činISP (příhlásit)