Sněmovní tisk 597
Novela z. o výkonu povolání autorizovaných architektů

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 17. 9. 2015.
Zástupce navrhovatele: min. pro místní rozvoj.

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 18. 11. 2016 návrh zákona Senátu jako tisk 6, dokument 6/0.

 • O

  Organizační výbor dne 22. 11. 2016 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí a přikázal tisk k projednání: Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova.

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 6. 12. 2016 a přijal usnesení č. 11, které bylo rozdáno jako tisk 6/1 (schvaluje).
  • Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova projednal návrh dne 13. 12. 2016 a přijal usnesení č. 9, které bylo rozdáno jako tisk 6/2 (doporučuje).
 • S

  Návrh projednán dne 14. 12. 2016 na 3. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 60).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 15. 12. 2016.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 20. 12. 2016.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 22. 12. 2016.

Zákon vyhlášen 30. 12. 2016 ve Sbírce zákonů v částce 185 pod číslem 459/2016 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
4853Ladislav Okleštěk10314-14328.docx (59 KB) / PDF (517 KB, 20 stran) 7. 9. 2016 v 14:14:42


Hesla věcného rejstříku: Výstavba

Deskriptory EUROVOCu: architektura, inženýrské stavitelství, městský architekt, profesní komora, profesní status, stavebnictví, svobodné povolání, veřejné stavitelství

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)