Sněmovní tisk 594
Doh. mezi ČR a Niz. král. o výměně inf. v daň. záležitostech

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 11. 9. 2015.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 594/0 dne 11. 9. 2015.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 16. 9. 2015 (usnesení č. 193). Určil zpravodaje: prof. MUDr. Rom Kostřica, CSc. a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 26. 11. 2015 na 36. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 983).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 17. 12. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 594/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Rozpočtový výbor projednal navíc mezinárodní smlouvu a vydal 13. 1. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 594/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 10. 3. 2016 na 42. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 1124).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 11. 9. 2015 jako senátní tisk 123/0.

 • O

  Organizační výbor dne 30. 9. 2015 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 20. 10. 2015 a přijal usnesení č. 116, které bylo rozdáno jako tisk 123/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 21. 10. 2015 a přijal usnesení č. 80, které bylo rozdáno jako tisk 123/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 11. 11. 2015 na 14. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 268).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 23. 3. 2016.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 19. 8. 2016 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 25 pod číslem 41/2016 Sb. m. s.Hesla věcného rejstříku: Smlouvy

Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, daň, daňová kontrola, Nizozemsko, výměna informacíISP (příhlásit)