Sněmovní tisk 591
Informace o průjezdech jednotek ozbrojených sil USA

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Senát PS O V S Zprava

Dokument

Úplný název: Informace o průjezdech jednotek ozbrojených sil Spojených států amerických přes území České republiky v měsíci září 2015

Autor: ministr obrany

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 3. 9. 2015 jako tisk 591/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 3. 9. 2015 (usnesení č. 188). Zpravodajem určen PharmDr. Jiří Skalický, Ph.D..

 • V
  • Výbor pro obranu projednal zprávu a vydal 19. 10. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 591/1 (doporučuje vzít na vědomí).
 • Č

  Čtení proběhlo 26. 11. 2015 na 36. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 971).

Senát

 • PS

  předložil Senátu dokument 4. 9. 2015 jako senátní tisk 122/0.

 • O

  Organizační výbor dne 9. 9. 2015 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 22. 9. 2015 a přijal usnesení č. 76, které bylo rozdáno jako tisk 122/1 (bere na vědomí).Hesla věcného rejstříku: Cvičení vojenská

Deskriptory EUROVOCu: armáda, NATO, pozemní doprava, Spojené státy, vojenské cvičení, vstup cizincůISP (příhlásit)