Sněmovní tisk 580
Vl.n.z. o změně zák. v souv. s přij. zák. o hazardních hrách

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 28. 8. 2015.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 580/0 dne 28. 8. 2015.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 3. 9. 2015 (usnesení č. 188). Určil zpravodaje: Ing. Jan Volný a navrhl Rozpočtový výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení proběhlo 30. 9. 2015 na 31. schůzi. Projednávání návrhu bylo přerušeno. Čtení proběhlo 9. 12. 2015 na 36. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1004).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 1. 3. 2016 na 42. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 1. 3. 2016 na 42. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 580/4, který byl rozeslán 2. 3. 2016 v 17:52.

 • G
  • Rozpočtový výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 16. 3. 2016 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 580/5 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 13. 4. 2016 na 44. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1157).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 2. 5. 2016 návrh zákona Senátu jako tisk 258, dokument 258/0.

 • O

  Organizační výbor dne 4. 5. 2016 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, Ústavně-právní výbor, Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice.

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 11. 5. 2016 a přijal usnesení č. 121, které bylo rozdáno jako tisk 258/2 (schvaluje).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 17. 5. 2016 a přijal usnesení č. 202, které bylo rozdáno jako tisk 258/1 (schvaluje).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 18. 5. 2016 a přijal usnesení č. 10, které bylo rozdáno jako tisk 258/3 (záznam z jednání).
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 24. 5. 2016 a přijal usnesení č. 167, které bylo rozdáno jako tisk 258/4 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 26. 5. 2016 na 24. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 454).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 1. 6. 2016.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 7. 6. 2016.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 10. 6. 2016.

Zákon vyhlášen 15. 6. 2016 ve Sbírce zákonů v částce 71 pod číslem 188/2016 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
3807Jan Farský09268-12582.doc (36 KB) / PDF (390 KB, 3 strany) 1. 3. 2016 v 09:17:10
3814Jan Hamáček09275-12595.docx (16 KB) / PDF (264 KB, 3 strany) 1. 3. 2016 v 13:15:17


Související tisk: 578 (Vl.n.z. o hazardních hrách).


Hesla věcného rejstříku: Evropská unie, Loterie

Deskriptory EUROVOCu: daňový trestný čin, hazardní hry, hra, správní kontrola, správní sankce, trestní stíhání, trestný čin, zkrácení daně

Navržené změny předpisů (20)ISP (příhlásit)