Sněmovní tisk 569
Novela z. o sdruž. v pol. stranách a v pol. hnutích

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 21. 8. 2015.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 569/0 dne 21. 8. 2015.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 3. 9. 2015 (usnesení č. 188). Určil zpravodaje: RNDr. Vladimír Koníček a navrhl Kontrolní výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 20. 10. 2015 na 33. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 921).

 • V
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 7. 12. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 569/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Kontrolní výbor projednal návrh zákona a vydal 20. 1. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 569/2 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Kontrolní výbor projednal návrh zákona a vydal 18. 3. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 569/3 (přerušuje projednávání).
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 23. 3. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 569/4 (přerušuje projednávání).
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 6. 4. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 569/5 (pozměňovací návrhy).
  • Garanční Kontrolní výbor projednal návrh zákona a vydal 13. 4. 2016 záznam z jednání doručený poslancům jako tisk 569/6.
 • 2

  2. Čtení Projednávání návrhu zákona 12. 4. 2016 na 44. schůzi přerušeno.
  Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 1. 6. 2016 na 47. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 1. 6. 2016 na 47. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 569/7, který byl rozeslán 3. 6. 2016 v 14:05.

 • G
  • Kontrolní výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 23. 6. 2016 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 569/8 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 29. 6. 2016 na 48. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1272).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 28. 7. 2016 návrh zákona Senátu jako tisk 309, dokument 309/0.

 • O

  Organizační výbor dne 2. 8. 2016 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 17. 8. 2016 a přijal usnesení č. 139, které bylo rozdáno jako tisk 309/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 24. 8. 2016 na 27. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 514).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 31. 8. 2016.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 6. 9. 2016.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 13. 9. 2016.

Zákon vyhlášen 21. 9. 2016 ve Sbírce zákonů v částce 117 pod číslem 302/2016 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
4065Jeroným Tejc09526-12999.doc (38 KB) / PDF (152 KB, 1 strana)4. 4. 2016 v 15:34:00
4115Martin Plíšek09576-13054.doc (28 KB) / PDF (136 KB, 1 strana)
09576-13055.doc (34 KB) / PDF (182 KB, 2 strany)
12. 4. 2016 v 10:41:31
4123Marek Černoch09584-13067.doc (39 KB) / PDF (144 KB, 1 strana)12. 4. 2016 v 15:26:08
4132Karel Fiedler09593-13077.docx (7 KB) / PDF (194 KB, 4 strany)12. 4. 2016 v 18:49:10
4157Ludvík Hovorka09618-13106.doc (20 KB) / PDF (152 KB, 2 strany)15. 4. 2016 v 09:34:30
4158Ludvík Hovorka09619-13107.doc (19 KB) / PDF (151 KB, 2 strany)15. 4. 2016 v 10:23:30
4408Karel Fiedler09869-13547.doc (32 KB) / PDF (246 KB, 3 strany)25. 5. 2016 v 15:08:18
4409Karel Fiedler09870-13548.doc (26 KB) / PDF (153 KB, 2 strany)25. 5. 2016 v 15:09:34
4410Karel Fiedler09871-13549.doc (27 KB) / PDF (155 KB, 2 strany)25. 5. 2016 v 15:10:15
4412Martin Lank09873-13551.doc (39 KB) / PDF (145 KB, 1 strana)25. 5. 2016 v 15:32:31
4496Jan Sedláček09957-13656.docx (19 KB) / PDF (214 KB, 2 strany)1. 6. 2016 v 12:09:01
4499Karel Fiedler09960-13659.doc (26 KB) / PDF (152 KB, 2 strany)1. 6. 2016 v 14:07:19
4500Karel Fiedler09961-13660.doc (26 KB) / PDF (149 KB, 2 strany)1. 6. 2016 v 14:08:00
4501Ludvík Hovorka09962-13661.doc (98 KB) / PDF (545 KB, 16 stran)1. 6. 2016 v 14:28:28
4502Ludvík Hovorka09963-13662.doc (75 KB) / PDF (455 KB, 11 stran)1. 6. 2016 v 14:28:29
4503Zbyněk Stanjura09964-13663.doc (48 KB) / PDF (215 KB, 2 strany)1. 6. 2016 v 14:52:23
4504Zbyněk Stanjura09965-13664.docx (12 KB) / PDF (96 KB, 1 strana)1. 6. 2016 v 14:54:16


Hesla věcného rejstříku: Řád občanský soudní, Strany politické

Deskriptory EUROVOCu: financování strany, názorové hnutí, politické strany, svoboda spolčování, volební výdaje

Navržené změny předpisů (6)ISP (příhlásit)