Sněmovní tisk 560
Vl.n. atomového zákona - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 31. 7. 2015.
Zástupce navrhovatele: ministr prům. a obchodu.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 560/0 dne 31. 7. 2015.
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 17. 8. 2015. Určil zpravodaje: Ing. Milan Urban a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor (rozhodnutí č. 38)

 • 1

  Čtení proběhlo 11. 12. 2015 na 36. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1012).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 12. 4. 2016 na 44. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 12. 4. 2016 na 44. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 560/5, který byl rozeslán 13. 4. 2016 v 16:03.

 • G
  • Hospodářský výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 28. 4. 2016 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 560/6 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 27. 5. 2016 na 47. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1239).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 16. 6. 2016 návrh zákona Senátu jako tisk 288, dokument 288/0.

 • O

  Organizační výbor dne 17. 6. 2016 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí.

 • S


Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 18. 7. 2016.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 27. 7. 2016.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 28. 7. 2016.

Zákon vyhlášen 10. 8. 2016 ve Sbírce zákonů v částce 102 pod číslem 263/2016 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
3694František Laudát09155-12421.doc (35 KB) / PDF (279 KB, 2 strany) 10. 2. 2016 v 17:51:26
3781Jan Birke09242-12549.docx (26 KB) / PDF (290 KB, 2 strany) 23. 2. 2016 v 16:37:32
3824Josef Zahradníček09285-12606.docx (13 KB) / PDF (436 KB, 2 strany) 1. 3. 2016 v 14:04:46
3833Václav Zemek09294-12615.odt (14 KB) / PDF (45 KB, 1 strana) 1. 3. 2016 v 15:28:49
3836Václav Zemek09297-12619.odt (17 KB) / PDF (51 KB, 1 strana) 1. 3. 2016 v 15:47:03
3842Václav Zemek09303-12627.odt (18 KB) / PDF (49 KB, 1 strana) 1. 3. 2016 v 16:06:39
3843Václav Zemek09304-12628.odt (11 KB) / PDF (42 KB, 1 strana) 1. 3. 2016 v 16:24:39
3844Václav Zemek09305-12629.odt (15 KB) / PDF (47 KB, 1 strana) 1. 3. 2016 v 16:25:26
3845Václav Zemek09306-12630.odt (15 KB) / PDF (46 KB, 1 strana) 1. 3. 2016 v 16:27:30
3846Václav Zemek09307-12631.odt (16 KB) / PDF (48 KB, 1 strana) 1. 3. 2016 v 16:28:16
3922Václav Zemek09383-12753.odt (17 KB) / PDF (51 KB, 1 strana) 11. 3. 2016 v 10:15:27


Související tisk: 561 (Vl.n.z., kterým se mění zák. v souv. s přij. atomového zák.).


Hesla věcného rejstříku: Energetika, Evropská unie

Deskriptory EUROVOCu: ionizující záření, jaderná bezpečnost, jaderná elektrárna, jaderné právo, mírové využití energie

Navržené změny předpisů (33)ISP (příhlásit)