Sněmovní tisk 544
Informace o půs. spoj. modulu v operaci NATO v Turecku

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Senát PS O V S Zprava

Dokument

Úplný název: Informace o působení nasaditelného spojovacího modulu v operaci NATO „Active Fence“ v Turecké republice

Autor: ministr obrany

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 10. 7. 2015 jako tisk 544/0.

 • PS

  Předseda sněmovny projednání zprávy doporučil 17. 8. 2015.

 • V
  • Výbor pro obranu projednal zprávu a vydal 4. 9. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 544/1 (doporučuje vzít na vědomí).
 • Č

  Čtení proběhlo 26. 11. 2015 na 36. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 970).

Senát

 • PS

  předložil Senátu dokument 10. 7. 2015 jako senátní tisk 109/0.

 • O

  Organizační výbor dne 21. 7. 2015 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 11. 8. 2015 a přijal usnesení č. 64, které bylo rozdáno jako tisk 109/1 (doporučuje).
 • S

  Návrh projednán dne 23. 9. 2015 na 12. schůzi Senátu.
  Senát vzal na vědomí (usnesení č. 233).Hesla věcného rejstříku: Armáda, NATO

Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, NATO, technologie, Turecko, vojenské letectvoISP (příhlásit)