Sněmovní tisk 54
Novela z. o státním rozpočtu ČR na rok 2013

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 10. 12. 2013.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 54/0 dne 10. 12. 2013.

  • O

    Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 19. 12. 2013 (usnesení č. 14). Určil zpravodaje: Ing. Václav Votava a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

  • 1

    Návrh zákona vzat zpět 27. 1. 2014.Hesla věcného rejstříku: Rozpočet

Deskriptory EUROVOCu: návrh rozpočtu, státní rozpočet

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)