Sněmovní tisk 527
Dohoda mezi ČR a Státem Izrael o programu pracovní dovolené

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 25. 6. 2015.
Zástupce navrhovatele: min. zahr. věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 527/0 dne 25. 6. 2015.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 8. 7. 2015 (usnesení č. 182). Určil zpravodaje: PhDr. Robin Böhnisch a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 17. 9. 2015 na 31. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 875).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 14. 10. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 527/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 26. 11. 2015 na 36. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 992).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 24. 6. 2015 jako senátní tisk 94/0.

 • O

  Organizační výbor dne 1. 7. 2015 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 11. 8. 2015 a přijal usnesení č. 65, které bylo rozdáno jako tisk 94/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 23. 9. 2015 na 12. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 242).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 15. 12. 2015.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 26. 8. 2016 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 27 pod číslem 45/2016 Sb. m. s.Hesla věcného rejstříku: Smlouvy

Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, dvoustranná dohoda, Izrael, pracovní povolení, vízová politika, vstup cizincůISP (příhlásit)