Sněmovní tisk 405
Zpráva o inflaci - leden 2015

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Zpráva České národní banky o inflaci - leden 2015 (Zpráva o měnovém vývoji za 2. pololetí 2014)

Autor: ČNB

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 19. 2. 2015 jako tisk 405/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 26. 2. 2015 (usnesení č. 145). Zpravodajem určen Ing. Adolf Beznoska.

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal zprávu a vydal 21. 4. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 405/1 (doporučuje vzít na vědomí).
 • Č

  Čtení proběhlo 29. 4. 2015 na 27. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 734).Hesla věcného rejstříku: Bankovnictví, Měna

Deskriptory EUROVOCu: centrální banka, inflace, měnová politika, zpráva o činnostiISP (příhlásit)