Sněmovní tisk 398
Novela z. o účetnictví - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 10. 2. 2015.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 398/0 dne 10. 2. 2015.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 11. 2. 2015 (usnesení č. 140). Určil zpravodaje: Ing. Radim Fiala a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 11. 3. 2015 na 26. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 659).

 • V
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 19. 3. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 398/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 22. 4. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 398/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 16. 6. 2015 na 29. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 16. 6. 2015 na 29. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 398/3, který byl rozeslán 16. 6. 2015 v 19:42.

 • G
  • Rozpočtový výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 29. 6. 2015 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 398/4 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 8. 7. 2015 na 29. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 811).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 17. 7. 2015 návrh zákona Senátu jako tisk 112, dokument 112/0.

 • O

  Organizační výbor dne 21. 7. 2015 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 11. 8. 2015 a přijal usnesení č. 106, které bylo rozdáno jako tisk 112/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 12. 8. 2015 na 11. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 218).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 18. 8. 2015.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 25. 8. 2015.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů .

Zákon vyhlášen 10. 9. 2015 ve Sbírce zákonů v částce 92 pod číslem 221/2015 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
2497Jan Volný07958-10516.doc (87 KB) / PDF (490 KB, 11 stran) 15. 6. 2015 v 13:34:44
2516Karel Fiedler07977-10537.doc (44 KB) / PDF (150 KB, 1 strana) 16. 6. 2015 v 15:32:20


Hesla věcného rejstříku: Evropská unie, Finance

Deskriptory EUROVOCu: finanční účetnictví, konsolidovaný účet, účetní uzávěrka, účetnictví

Navržené změny předpisů (4)ISP (příhlásit)