Sněmovní tisk 388
Rozh.vl. o přeletech a průj.ozbroj.sil přes území ČR - 2015

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Senát PS O V S Zprava

Dokument

Úplný název: Rozhodnutí vlády o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států přes území České republiky v roce 2015

Autor: ministr obrany

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 15. 1. 2015 jako tisk 388/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 21. 1. 2015 (usnesení č. 135). Zpravodajem určen Ing. Antonín Seďa.

 • V
  • Výbor pro obranu projednal zprávu a vydal 29. 1. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 388/1 (doporučuje vzít na vědomí).
 • Č

  Čtení proběhlo 2. 4. 2015 na 26. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 688).

Senát

 • PS

  předložil Senátu dokument 14. 1. 2015 jako senátní tisk 24/0.

 • O

  Organizační výbor dne 16. 2. 2015 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 18. 2. 2015 a přijal usnesení č. 25, které bylo rozdáno jako tisk 24/1 (bere na vědomí).Hesla věcného rejstříku: Cvičení vojenská

Deskriptory EUROVOCu: armáda, nadnárodní ozbrojené síly, NATO, vojenské cvičení, vojenské letectvoISP (příhlásit)